Konkurzní řízení na pozici ředitele školy

Konkurzní řízení na pozici ředitele školy

Obec Vřesovice

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitosti konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo

 

ředitele – ředitelky na dobu 6 let

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

 

Předpoklady uchazeče:

-        vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-        praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-        znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)

-        občanská a morální bezúhonnost

-        dobrý zdravotní stav

-        organizační a řídící předpoklady

Obsahové náležitosti přihlášky:

-        úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

-        doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)

-        strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)

-        výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání

-        čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-        originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíce)

 

Termín podání přihlášek: do 22. 5. 2019 do 16 hodin, musí být doručeno na obecní úřad Vřesovice

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Obecní úřad Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09. Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.

Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KOMKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE“

Josef Fica – starosta

Vřesovice 41, 798 09

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice 107
798 09, Vřesovice
IČ: 75021111

Telefon: 582 330 043
Telefon na ředitelku školy: 727 988 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsamsvresovice.cz
IZO 181 043 076
BÚ 107 – 1268760267 / 0100

O nás

Na základní a mateřské škole ve Vřesovicích se vzdělávají děti z obcí Vřesovice, Výšovice, Dětkovice, Hradčany, Čelčice, Dobrochov a Prostějova. ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Základní škola má 4 třídy. ZŠ Vřesovice je malotřídní škola určená pro žáky 1. - 5. ročníku, s kapacitou 61 žáků. V současné době máme 1. až 5. ročník, 58 žáků. V letošním roce budujeme z fondu peněz Evropské unie přístavbu školy.

Mateřská škola má v současné době 2 třídy s kapacitou 45 dětí, které se dělí na malé děti – třída Včeličky, tj. děti od 3 do 4 let a předškolní děti – třída Zajíčků, tj. děti ve věku 5 a 6 let. V současné době má zapsáno 38 dětí.

 

Fotogalerie

Zápis 2013
První školní den
divadlko 1
drak - práce všech dětí
2013-10-21 12.57.00
p1090941