Schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019,2020 pro ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.

Kategorie: rok 2018
Zveřejněno 9. 3. 2018 20:34
Napsal Martina Bradová
Zobrazeno: 296
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (v Kč)
     
Zřizovatel příspěvkové organizace: Obec Vřesovice   IČO: 00288951
Název přísp.organizace: Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace
IČO: 75021111    
     
Výnosy Účty Částka v Kč
Výnosy z prodeje služeb (školné a družina) 602        92 000,00 Kč
Výnosy z pronájmu 603             200,00 Kč
Dotace EU 672      600 000,00 Kč
Provozní dotace od zřizovatele 672      728 000,00 Kč
Provozní dotace od obce Výšovice 672      100 000,00 Kč
Provozní dotace ze SR – mzdy, poj., ONIV 672   5 000 000,00 Kč
Výnosy celkem     6 520 200,00 Kč
     
     
Náklady  Účty Částka v Kč
Materiál – učební pomůcky, VV a PV mat., kancelářské potřeby, čistící prostředky 501      165 000,00 Kč
Materiál ONIV 501        44 000,00 Kč
Materiál úplata  501        50 200,00 Kč
Materiál EU 501      150 000,00 Kč
Energie – elektrika, plyn, voda, tuhá paliva 502      333 000,00 Kč
Opravy a udržování 511        10 000,00 Kč
Cestovné 512          9 000,00 Kč
Služby 518      129 000,00 Kč
Služby ONIV 518        25 000,00 Kč
Služby EU 518      130 000,00 Kč
Mzdové náklady EU 521      320 000,00 Kč
Mzdové náklady kraj 521   3 620 000,00 Kč
Ostatní osobní náklady (OON – dohody) 521        60 000,00 Kč
Zákonné sociální pojištění - SP + ZP 524   1 224 000,00 Kč
Jiné sociální pojištění - poj.odpov.zam-ců 525        15 000,00 Kč
Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP 527        72 000,00 Kč
Zákonné sociální náklady - příspěvek na stravné, lékařské prohlídky 527        12 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti – pojištění majetku 549        10 000,00 Kč
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - Výšovice 558      100 000,00 Kč
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - úplata 558        42 000,00 Kč
Náklady celkem     6 520 200,00 Kč
     
Vřesovice 14. 11. 2017