Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (v Kč)
     
Zřizovatel příspěvkové organizace: Obec Vřesovice   IČO: 00288951
Název přísp.organizace: Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace
IČO: 75021111    
     
Výnosy Účty Částka v Kč
Výnosy z prodeje služeb (školné a družina) 602                         94 800,00 Kč
Výnosy z pronájmu 603                              100,00 Kč
Dotace EU 672                       525 000,00 Kč
Provozní dotace od zřizovatele 672                       696 000,00 Kč
Provozní dotace od obce Výšovice 672                       100 000,00 Kč
Provozní dotace ze SR – mzdy, poj., ONIV 672                    5 700 000,00 Kč
Výnosy celkem                      7 115 900,00 Kč
     
     
Náklady  Účty  
Materiál – učební pomůcky, VV a PV mat., kancelářské potřeby, čistící prostředky 501                       170 000,00 Kč
Materiál ONIV 501                         43 000,00 Kč
Materiál úplata  501                         50 100,00 Kč
Materiál EU 501                       130 000,00 Kč
Energie – elektrika, plyn, voda, tuhá paliva 502                       333 000,00 Kč
Opravy a udržování 511                         20 000,00 Kč
Cestovné 512                         10 000,00 Kč
Služby 518                         81 000,00 Kč
Služby ONIV 518                         30 000,00 Kč
Služby EU 518                         23 000,00 Kč
Mzdové náklady EU 521                       372 000,00 Kč
Mzdové náklady kraj 521                    4 124 000,00 Kč
Ostatní osobní náklady (OON – dohody) 521                         60 000,00 Kč
Zákonné sociální pojištění - SP + ZP 524                    1 402 000,00 Kč
Jiné sociální pojištění - poj.odpov.zam-ců 525                         18 000,00 Kč
Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP 527                         83 000,00 Kč
Zákonné sociální náklady - příspěvek na stravné, lékařské prohlídky 527                         12 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti – pojištění majetku 549                         10 000,00 Kč
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - Výšovice 558                       100 000,00 Kč
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - úplata 558                         44 800,00 Kč
Náklady celkem                      7 115 900,00 Kč
     
Vřesovice 15.11.2018    

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice 107
798 09, Vřesovice
IČ: 75021111

Telefon: 582 330 043
Telefon na ředitelku školy: 727 988 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsamsvresovice.cz
IZO 181 043 076
BÚ 107 – 1268760267 / 0100

O nás

Na základní a mateřské škole ve Vřesovicích se vzdělávají děti z obcí Vřesovice, Výšovice, Dětkovice, Hradčany, Čelčice, Dobrochov a Prostějova. ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Základní škola má 4 třídy. ZŠ Vřesovice je malotřídní škola určená pro žáky 1. - 5. ročníku, s kapacitou 61 žáků. V současné době máme 1. až 5. ročník, 58 žáků. V letošním roce budujeme z fondu peněz Evropské unie přístavbu školy.

Mateřská škola má v současné době 2 třídy s kapacitou 45 dětí, které se dělí na malé děti – třída Včeličky, tj. děti od 3 do 4 let a předškolní děti – třída Zajíčků, tj. děti ve věku 5 a 6 let. V současné době má zapsáno 38 dětí.

 

Fotogalerie

Zápis 2013
První školní den
divadlko 1
drak - práce všech dětí
2013-10-21 12.57.00
p1090941