Mateřská škola

Pozvánka na zápis do MŠ na školní rok 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

                                                         

POZVÁNKA K ZÁPISU DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

                                             

Mateřská škola Vřesovice zve k zápisu dětí

pro školní rok 2017/2018

 

V úterý 4. 4. 2017 od 8,00 do 11,00 hod proběhne v mateřské škole den otevřených dveří – v tento den budou poskytovány informace o škole a vydávány žádosti, a bude možné si mateřskou školu prohlédnout.  

 

V pátek 12. 5. 2017 od 8,00 do 11,00 a od 14,00 do 16,00 hod. proběhne zápis dětí – vybírání žádostí (zákonní zástupci přinesou vyplněnou přihlášku, potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte) a přidělení registračního čísla

 

V pondělí 15. 5. 2017 bude na webových stránkách školy vyvěšen seznam přijatých dětí do MŠ.

 

Od úterý 16. 5. 2017 – se budou v mateřské škole vydávat rozhodnutí o přijetí dětí

 

!!! Upozornění pro zákonné zástupce (rodiče) dětí, které ve školním roce 2017/2018, tedy v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, dovrší věku 6 let, a dětí, které mají odloženou školní docházku

- těchto dětí se týká povinné předškolní vzdělávání podle novely školského zákona, viz níže, pokud dítě už nenavštěvuje mateřskou školu, musí zákonní zástupci (rodiče) své dítě do mateřské školy přihlásit, tedy musí se v určený den dostavit k zápisu s požadovanými dokumenty a domluvit způsob vzdělávání dítěte!!!!

. 

  • Novela ZÁKONA 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání (§ 34a) a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

§34a

 

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice 107
798 09, Vřesovice
IČ: 75021111

Telefon: 582 330 043
Telefon na ředitelku školy: 727 988 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsamsvresovice.cz
IZO 181 043 076
BÚ 107 – 1268760267 / 0100

O nás

Na základní a mateřské škole ve Vřesovicích se vzdělávají děti z obcí Vřesovice, Výšovice, Dětkovice, Hradčany, Čelčice, Dobrochov a Prostějova. ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Základní škola má 4 třídy. ZŠ Vřesovice je malotřídní škola určená pro žáky 1. - 5. ročníku, s kapacitou 61 žáků. V současné době máme 1. až 5. ročník, 58 žáků. V letošním roce budujeme z fondu peněz Evropské unie přístavbu školy.

Mateřská škola má v současné době 2 třídy s kapacitou 45 dětí, které se dělí na malé děti – třída Včeličky, tj. děti od 3 do 4 let a předškolní děti – třída Zajíčků, tj. děti ve věku 5 a 6 let. V současné době má zapsáno 38 dětí.

 

Fotogalerie

Zápis 2013
První školní den
divadlko 1
drak - práce všech dětí
2013-10-21 12.57.00
p1090941