Mateřská škola

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Vřesovice

 pro školní rok 2017/2018

 

Vážení rodiče,

v následujícím textu Vás chceme informovat o zápisu dětí do Mateřské školy ve Vřesovicích

 

Kdy?

Zápis se uskuteční v  pátek 12. 5. 2017 od 8,00 do 11,00 a od 14,00 do 16,00 hod. – vybírání žádostí (zákonní zástupci přinesou vyplněnou žádost, potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte, platný doklad totožnosti) a přidělení registračního čísla

 

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné si domluvit náhradní termín s vedoucí učitelkou mateřské školy na tel. 722 538 545

 

 

► Kde?

mateřské škole Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice (mateřská škola je umístěna v prostorách místního zámku)

 

Co musíte mít s sebou?

1. Vyplněnou žádost, potvrzenou od lékaře (informace k žádosti viz níže).

2. Rodný list dítěte.

3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).

4. Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve Vřesovicích nebo ve Výšovicích, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. I v takovém případě je nutné tuto skutečnost doložit kopií soudního rozhodnutí. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

 

 

► Informace k žádosti o přijetí

„Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Vřesovice“ budou vydávány v úterý 4. 4. 2017 od 8,00 do 11,00 hod.

V tento den proběhne v mateřské škole Den otevřených dveří. Kromě vydávání žádostí Vám budou poskytovány informace o škole a bude možné si mateřskou školu prohlédnout. 

Naleznete je také na webových stránkách školywww.zsamsvresovice.cz

 

Jak zápis probíhá?

 

Zákonní zástupci přinesou vyplněnou žádost, která musí být potvrzena pediatrem a ostatní požadované doklady.

Je velmi dobré přivést i Vaše dítě – seznámení s MŠ, s pedagogy, pozorujeme, jak se dítě chová v jiném, pro většinu neznámém prostředí, jak si hraje, jak navazuje komunikaci s dětmi, s dospělými atd.

 

 

► Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do mateřské školy upravuje ZÁKONA 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

!!! Upozornění pro zákonné zástupce (rodiče) dětí, které ve školním roce 2017/2018, tedy v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, dovrší věku 6 let, a dětí, které mají odloženou školní docházku

- těchto dětí se týká povinné předškolní vzdělávání podle novely školského zákona, viz níže, pokud dítě už nenavštěvuje mateřskou školu, musí zákonní zástupci (rodiče) své dítě do mateřské školy přihlásit, tedy musí se v určený den dostavit k zápisu s požadovanými dokumenty a domluvit způsob vzdělávání dítěte!!!!

 

  • Novela ZÁKONA 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání (§ 34a) a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

§34a

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školskémobvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 

Jaká jsou kritéria?

 

Základním kritériem pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je:

1. Trvalý pobyt dítěte v katastru obce Vřesovice.

2. Trvalý pobyt dítěte z tzv. spádové obce Výšovice.

3. Věk dítěte – přednostně přijaté budou děti, které v daném školním roce 2017/2018 (tj. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) dosáhnou věku 4 a více let a děti s odloženou školní docházkou, a které mají trvalý pobyt v obci Vřesovice a Výšovice.

V ostatních případech budou děti přijímány podle kriterií pro přijímání dětí, které jsou k dispozici v MŠ.

K předškolnímu vzdělávání je volných 9 míst.

 

Je možné si školu prohlédnout?

Mateřskou školu si můžete prohlédnout v úterý 4. 4. 2017 od 8:00 hod. do 11:00 hod., kdy proběhne „Dne otevřených dveří“. V tento den budou také vydávány žádosti o přijetí a informace ke škole i k zápisu do MŠ

 

Bližší informace o škole získáte také na webových stránkách školy: www.zsamsvresovice.cz

 

 

Kontakt:

 

Anna Milčáková, vedoucí učitelka mateřské školy, tel.: 722 538 545

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice 107
798 09, Vřesovice
IČ: 75021111

Telefon: 582 330 043
Telefon na ředitelku školy: 727 988 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsamsvresovice.cz
IZO 181 043 076
BÚ 107 – 1268760267 / 0100

O nás

Na základní a mateřské škole ve Vřesovicích se vzdělávají děti z obcí Vřesovice, Výšovice, Dětkovice, Hradčany, Čelčice, Dobrochov a Prostějova. ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Základní škola má 4 třídy. ZŠ Vřesovice je malotřídní škola určená pro žáky 1. - 5. ročníku, s kapacitou 61 žáků. V současné době máme 1. až 5. ročník, 58 žáků. V letošním roce budujeme z fondu peněz Evropské unie přístavbu školy.

Mateřská škola má v současné době 2 třídy s kapacitou 45 dětí, které se dělí na malé děti – třída Včeličky, tj. děti od 3 do 4 let a předškolní děti – třída Zajíčků, tj. děti ve věku 5 a 6 let. V současné době má zapsáno 38 dětí.

 

Fotogalerie

Zápis 2013
První školní den
divadlko 1
drak - práce všech dětí
2013-10-21 12.57.00
p1090941