Mateřská škola

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice 107, 798 09, tel.: 582 330 043

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." style="background-color: transparent; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: #1aa8fb;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

________________________________________________________________________

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESOVICÍCH

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Proběhne : v pondělí 24.2.2014, od 10:00 do 16:00

 

K zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem, pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte.

K zápisu je nutné přinést:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • očkovací průkaz

U zápisu vyplníte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Zápisní list dítěte.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Děti budou přijímány rozhodnutím ředitelky školy na základě stanovených Kritérií přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

V případě volných kapacit mateřské školy může být přijato dítě k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kontakt na MŠ 722 538 545, na ředitelku školy 582 330 043.

 

V případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy, bude ředitelka školy při vydávání rozhodnutí o přijetí dětí postupovat podle následujících kritérií.

Kritéria jsou dostupná na webových stránkách Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." style="background-color: transparent; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: #1aa8fb;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na nástěnce v MŠ.

____________________________________________________________________________________________

Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem o řádném očkování dítěte (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. V případě odvolání je možnost žádost podat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

 

 

RODIČŮM > Co by dítě mělo umět při nástupu do MŠ

Dítě 3 leté:

 • obléknout se a svléknout s dopomocí
 • najíst se samo lžící
 • pít z hrnku
 • umývat si ruce mýdlem, správně se utírat do ručníku
 • samo použít WC
 • samo nazouvat papučky
 • smrkat směrem ven s dopomocí
 • chodit po schodech

Starší dítě:

 • obléknout se a svléknout samo
 • najíst se samo lžící nebo příborem
 • pít z hrnku
 • umývat ruce mýdlem, správně se utírat do ručníku
 • samo používat WC
 • samo nazouvat papučky
 • samostatně smrkat směrem ven
 • vyjádřit přání, dotaz...

Pedagogičtí pracovníci se vším rádi pomůžou.

 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice 107
798 09, Vřesovice
IČ: 75021111

Telefon: 582 330 043
Telefon na ředitelku školy: 727 988 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsamsvresovice.cz
IZO 181 043 076
BÚ 107 – 1268760267 / 0100

O nás

Na základní a mateřské škole ve Vřesovicích se vzdělávají děti z obcí Vřesovice, Výšovice, Dětkovice, Hradčany, Čelčice, Dobrochov a Prostějova. ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Základní škola má 4 třídy. ZŠ Vřesovice je malotřídní škola určená pro žáky 1. - 5. ročníku, s kapacitou 61 žáků. V současné době máme 1. až 5. ročník, 58 žáků. V letošním roce budujeme z fondu peněz Evropské unie přístavbu školy.

Mateřská škola má v současné době 2 třídy s kapacitou 45 dětí, které se dělí na malé děti – třída Včeličky, tj. děti od 3 do 4 let a předškolní děti – třída Zajíčků, tj. děti ve věku 5 a 6 let. V současné době má zapsáno 38 dětí.

 

Fotogalerie

Zápis 2013
První školní den
divadlko 1
drak - práce všech dětí
2013-10-21 12.57.00
p1090941